MTÜ IGALE LAPSELE on puuduses elavatele lastele ja noortele suunatud heategevuslik
organisatsioon

"IGALE LAPSELE JALGRATAS" on puudust kannatavaid lapsi toetav üle-eestiline suurprojekt.

Lühitutvustus:
„IGALE LAPSELE JALGRATAS“ projekti raames kutsutakse kõiki Eestimaa inimesi üles puudustkannatavatele lastele ja noortele ära kinkima enda kasutuna seisma jäänud jalgrattaid.

Annetatud jalgrattad kogutakse piirkonniti kokku, need saavad vajadusel hoolduse ning seejärel transporditakse kõik jalgrattad üle Eesti asuvatesse jagamispunktidesse, et need sealt siis juba koostöös erinevate organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaalosakondadega uutele omanikele edasi toimetada. Kõik rattad, mis lastele ja noortele üle antakse saavad olema liikluskõlbulikud, see tähendab, et vajadusel tehakse neile hooldus ning teostatakse väiksemaid parandusöid. Samuti ei lubata tänavatele ühtegi noort ratturit ilma kiivrita ning seepärast antakse rattad üle alati koos kiivriga.
Kuigi rattaid väljastatakse jooksvalt, saab võimaluse korral suurprojekti finaal toimuma 1.septembril Tallinnas ning suvel piirkondlike vabaõhu üritustena Rakveres, Pärnus ja Tartus.

Eesmärk:
Projekti eesmärgiks on parandada puuduses elavate laste ja noorte heaolu. Projektiga soovitakse koguda tänavu vähemalt 1 500 ratast. Kui projekt osutub edukaks, siis soovime sellega kindlasti ka järgmisel aastal jätkata.
Projekti kaaseesmärgiks on ka keskkonnasõbralike tarbimiskäitumiste juurutamine ja propageerimine. Nii rattaga liikumine kui ka rataste taaskasutus lähtuvad rohelisest mõttemaailmast. Rattaga liikumine aitab ka noortel tervislike liikumisharjumisi omandada.


Vajadused:
Heategevuslikule suurprojektile on oma õla alla pannud mitmed partnerid.

Transpordiamet toetab helkurite, signaalkellade, tuledega ja osaleb omapoolse programmiga piirkondlikel üritustel.
Politsei- ja Piirivalveamet toetab muude turvalisust tagavate ja tutvustavate tarvikutega.
Eesti Lasterikaste Perede Liit aitab leida lapsi, kes jalgrattaid vajavad, samuti aitavad piirkonlikult rattaid koguda.
Respo Haagised AS andnud rataste transportimiseks haagise.
„Igale lapsele jalgratas“ projekti on juba praegu aidanud levitada mitmed Eesti tuntud persoonid.

Sellegipoolest vajab projekt lisatoetajaidEriti oodatud on hetkel ka rahaline toetus, mis kulub jalgrataste hooldusele, transpordile ja kiivrite hankimisele.

Tegevusplaan:

Märts, aprill: projekti käivitamine, meediakajastused, info levitamine laiemale publikule, abivajajate kaardistamine, sponsorite-toetajate leidmine, piirkondlike kogumispunktide leidmine. Mai, juuni, juuli, august: rataste kogumine, hooldus ja väljajagamine. Piirkondlikud vabaõhuüritused Tallinnas, Rakveres, Tartus ja Pärnus.
September: finaalüritus Tallinnas, projekti lõpetamine ja meediakajastused projekti tulemustest.


Meist:
MTÜ Igale Lapsele on puuduses elavatele lastele ja noortele suunatud heategevuslik organisatsioon, mille peamisteks eesmärkideks on kutsuda ellu erinevaid laste ja noorte arengut toetavaid heategevuslikke projekte ning koondada enda juurde kokku võimalikult palju neid heategijaid, kes üheskoos soovivad, et igal Eestimaa lapsel oleks täisväärtuslik, mitmekesine ja õnnelik lapsepõlv.

Iga Eestimaa laps väärib endale õnneliku lapsepõlve!


Siiras tänutundes,
MTÜ IGALE LAPSELE